Import Kontaktów

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 17 maja 2019r.

Przygotowanie pliku to importu

By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:

  •  CSV (rozdzielany przecinkami), jeśli pracujesz na oprogramowaniu Windows (Microsoft);
  • plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows, jeśli pracujesz na systemie Mac iOS (Apple).

Import Kontaktów – Osób

 

import slaj1_osoby

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Osoby.

 

import strzałka_slajd2

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

 

import_wybierz plik_slajd3

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import osób. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.

 

nazwisko_duże

Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.

 

nazwisko_małe_import

 

Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.

Import Kontaktów – Firm

 

import_firmy

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Firmy.

import_puste

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

 

import_firm_wybierz plik

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import firm. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.

 

import_adres główny

Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.

 

import_nazwa firmy

 

Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.

Ważne

Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.

W podobny sposób możesz wykonać import Firm, Współpracowników, Umów, Płatności i Wydarzeń.

Przewiń do góry